Waarom Amerika?

  Als Thomas alle behandelingen in Nederland goed heeft doorstaan, komt hij in aanmerking voor een vervolgbehandeling.

Wat is immunotherapie?

Bij deze vervolgbehandeling, de zogenaamde immunotherapie, worden zowel specifieke antistoffen tegen neuroblastomen als stoffen die het afweersysteem extra stimuleren, toegediend. Deze therapie is vooralsnog alleen te verkrijgen in Amerika. De therapie heeft gezorgd voor revolutionaire resultaten bij de behandeling van het neuroblastoom. Zij verhoogt de lange termijn overleving van deze kwaadaardige tumor met ruim 20%. Zo blijft 40% van de kinderen die een neuroblastoom stadium 4 behandeling in Nederland en vervolgens ook de immunotherapie in Amerika succesvol doorlopen hebben, in leven, en sterft dus niet aan deze ziekte. 

Behandeling

De totale behandeling bestaat uit zes kuren waarin combinaties van verschillende medicijnen worden toegediend. Deze medicijnen kunnen veel bijwerkingen hebben, die soms het vroegtijdig stoppen van de immunotherapie noodzakelijk maakt. De behandeling is nieuw, de antistoffen zijn (nog) niet commercieel verkrijgbaar en worden in kleine hoeveelheden geproduceerd.

Children's Hospital Of Philadelphia (CHOP)

Patiënten   die hiervoor in aanmerking komen, wordt de mogelijkheid geboden voor deze behandeling naar Amerika te gaan. De Nederlandse kinderoncologen werken voor dit doel samen met het Children's Hospital of Philadelphia, een in de kinderoncologie, en speciaal neuroblastoom gespecialiseerd ziekenhuis in de Verenigde Staten. De artsen in Nederland bepalen in overleg met hun Amerikaanse collega’s of een kind deel kan nemen aan de behandeling in Philadelphia.

Jaarlijks ondergaan 5 tot 10 kinderen uit Nederland deze behandeling. Meestal zijn er 6 tot 8 Nederlandse gezinnen in Amerika voor de immunotherapie van hun zoon of dochter. Inmiddels hebben in totaal 225 kinderen uit verschillende landen deelgenomen aan deze therapie.

Zoals het er nu naar uitziet komt de immunotherapie op termijn naar Nederland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het is echter nu al duidelijk dat deze ontwikkeling voor Thomas te laat zal komen. Daarom verwijst de behandelend kinderoncoloog van Thomas hem voor deze vervolgbehandeling door naar het Children's Hospital of Philadelphia in de Verenigde Staten.

We hopen dat Thomas vanaf december 2013 voor een periode van een half jaar daar zal worden behandeld.

 

 

 

ANBI English
  1. Ontwerp Rebekka Muller
  2. Realisatie Marc Stalfoort