Neuroblastoom

Diagnose Thomas 

Bij Thomas is in mei 2013 de diagnose Neuroblastoom (stadium 4 = Hoog Risico)  vastgesteld. Dit is een  kwaadaardige tumor die bij Thomas vanuit de rechterbijnier is ontstaan. Bovendien zijn er botmetastasen (uitzaaiïngen) aangetroffen t.h.v. de rechter schouder en t.h.v. de schedel. Daarom ondergaat Thomas een intensieve gecombineerde therapie in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam.

De behandeling

In het algemeen bestaat de behandeling uit zes intensieve chemotherapie kuren, een operatie, een eenmalige hoge dosis chemotherapie, stamceltransplantatie, bestraling en tenslotte eventueel immunotherapie.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die de deling van tumorcellen remt, waardoor de tumorcellen uiteindelijk afsterven. Daardoor wordt de tumor kleiner en worden ook de uitzaaiïngen aangepakt. De chemotherapie wordt toegediend via een Port a Cath (PAC). Dat is een klein kastje onder de huid, op de borst, waaraan een slangetje zit dat in een ader uitkomt. Via de PAC kan chemotherapie toegediend en bloed afgenomen worden zodat het niet nodig is steeds opnieuw een bloedvat aan te prikken. Helaas heeft chemotherapie naast het gewenste effect op tumorcellen ook bijwerkingen. Zo wordt het beenmerg geremd, worden de slijmvliezen en de huid kwetsbaar, en valt het haar uit. Door de remming van het beenmerg worden er minder bloedcellen aangemaakt, en zijn er te weinig rode en witte bloedcellen in het bloed. Daardoor ontstaat bloedarmoede en vermindert de afweer.

Onderzoeken

Vóór het starten van de behandeling (begin juni 2013) is bij Thomas de PAC ingebracht. Tussen de chemotherapie kuren in zijn de effecten van de behandeling steeds gecontroleerd; Thomas heeft een MIBG-scan (waarop de tumorcellen van het neuroblastoom te zien zijn) ondergaan. Ook zijn er herhaald een MRI-scan, beenmergpuncties en heupbotboringen gedaan om de aanwezigheid van tumorcellen vast te stellen. Verder zijn er gehoortesten en hartecho's uitgevoerd om eventuele bijwerkingen van de chemotherapie vast te stellen.

Resultaten en bijwerkingen chemotherapie

Na de tweede chemotherapie kuur bleken de uitzaaiïngen t.h.v. schouder en schedel reeds verdwenen. Na de vierde chemotherapie kuur bleek ook het beenmerg tumorvrij te zijn. Na de vijfde kuur konden gezonde stamcellen bij Thomas worden geoogst (stamcelaferese). Tussen de chemotherapie kuren in was Thomas vaak moe als gevolg van bloedarmoede, en kreeg hij daarom bloedtransfusies. Als gevolg van de verminderde afweer is hij ook herhaaldelijk opgenomen geweest met infecties. Deze infecties werden behandeld met antibiotica. De chemotherapie fase van de behandeling is nu (medio september 2013) afgerond.

Operatie en grote dosis chemokuur

De eerstvolgende stap zal de operatie zijn. Na deze operatie volgt de hoge dosis chemotherapie. Dit is een extra zware kuur, bedoeld om de laatste, niet meer zichtbare kwaadaardige cellen te doden. Als bijwerking valt het immuunsysteem volledig uit: niet alleen zieke cellen maar ook gezonde cellen in het beenmerg worden vernietigd. Het afweersysteem van Thomas is dan zo ernstig beperkt, en de risico’s op infectie zo groot, dat hij in isolatie moet worden verpleegd. Na de hoge dosis chemotherapie worden de eerder geoogste stamcellen via een infuus teruggeplaatst (de stamceltransplantatie). Deze gezonde, goedwerkende stamcellen kunnen verschillende typen bloedcellen maken en zorgen voor herstel van het beenmerg. Als laatste onderdeel van de behandeling in Nederland worden eventuele restanten van de tumor op de plaats waar hij oorspronkelijk zat, bestraald. Deze bestralingen moeten onder narcose plaatsvinden, omdat Thomas daarvoor heel stil moet liggen onder het bestralingsapparaat.

Vervolgbehandeling in Amerika

Als Thomas alle behandelingen van het neuroblastoom hier in Nederland goed heeft doorlopen, komt hij in aanmerking voor een vervolgbehandeling. Bij deze vervolgbehandeling, de zogenaamde immunotherapie, worden specifieke antistoffen tegen neuroblastomen, en extra stimulerende stoffen voor het afweersysteem toegediend. Deze behandeling verbetert de overlevingskans van Thomas aanzienlijk, maar is nog niet in Nederland beschikbaar. Hij wordt daarvoor door zijn behandelend kinder-oncoloog doorverwezen naar het Children’s Hospital in Philadelphia, in Amerika. 

ANBI English
  1. Ontwerp Rebekka Muller
  2. Realisatie Marc Stalfoort