Werkgroep

De werkgroep Thomas en zijn vrienden is opgericht. Deze werkgroep heeft zich ten doel gesteld de financiële middelen te genereren om de reis en het verblijf en zodoende de behandeling van Thomas in Amerika te realiseren. Het gezin zal ongeveer een half jaar verblijven in Philadelphia. Daarnaast kunnen ook bijkomende geneeskundige kosten betaald worden die niet door de zorgverzekering vergoed worden.

Om dit mogelijk te maken is er een bedrag van circa € 50.000 nodig. Hiervoor is de werkgroep volledig afhankelijk van giften, donaties en steun van zowel particulieren als bedrijven. Door de Diaconie van de Protestantse Kerk te Gouda is een rekeningnummer ter beschikking gesteld, waardoor giften aftrekbaar zijn. Het is een zelfstandig onderdeel en alle gelden worden aangewend voor 'Thomas en zijn vrienden'. Deze rekening (IBAN: NL57 INGB 0006 2104 86) staat op naam van Thomas en zijn vrienden.

Zelf zal de werkgroep, naast het financiële beheer, ook meerdere acties op touw zetten en daar waar mogelijk spontane acties supporten en voorzien van informatie.

Het precies benodigde bedrag om Thomas te helpen is momenteel nog niet bekend en is afhankelijk van het exacte ziekteverloop. De werkgroep 'Thomas en zijn vrienden' zal eventuele overtollige gelden inzetten om lotgenootjes te helpen, dan wel onderzoek naar de ziekte neuroblastoom te stimuleren, om de overlevingskansen van andere patiëntjes te vergroten.

 

Leden werkgroep

Voorzitter: Sandra Kokshoorn

Penningmeester: Tjeerd Kraaijveld

Secretaris: Aline Bergshoeff

Communicatiecoördinator: Corine Geluk

Actiecoördinator: Marjan Verhoeven

 

ANBI English
  1. Ontwerp Rebekka Muller
  2. Realisatie Marc Stalfoort